Geen toegang

Helaas, je hebt (nog) geen toegang tot de Pensioenschets, een product van AZL n.v. Deze online tool is exclusief en tegen betaling beschikbaar voor de pensioenfondsen van AZL n.v.
De tool biedt deelnemers van deze pensioenfondsen onder andere de mogelijkheid te checken of ze met het te bereiken pensioeninkomen hun gewenste levensstijl kunnen voortzetten wanneer ze met pensioen gaan.